Badania aktywności hydrofilowych i hydrofobowych cieczy jonowych w stosunku do grzybów rozkładu szarego oraz procesów ich sorpcji na glebie (Research on the action of hydrofolic and hydrophobic ionic liquids against soft-rot fungi and processes of thier sorption to soil)
 
More details
Hide details
 
Drewno 2008;51(179)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top