Badania odporności użytkowej powłok z farb proszkowych wytworzonych na elementach meblowych z płyt MDF (Research on wear and tear resistance of powder paint coatings on furniture elements made of MDFs)
 
More details
Hide details
 
Drewno 2008;51(180)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top