Badanie spadku wytrzymałości drewna świerkowego modyfikowanego termicznie w warunkach temperatur pożarowych (The investigation of immediate strength loss of thermally modified spruce timber under fire temperatures)
 
More details
Hide details
 
Drewno 2011;54(185)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top