Jakość surowca świerkowego pochodzącego z drzewostanów naturalnych (rezerwatowych) i drzewostanów pełniących funkcje gospodarcze (The quality of spruce timber from natural stands (forest reserves) and managed stands)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Drewno 2013;56(189):25-37
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top