Oddziaływanie nowych preparatów do ochrony drewna na środowisko glebowe (Impact of the CCB and ACQ - type preservatieves on the soil environment)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Drewno 2013;56(189):55-69
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top