VII Sympozjum ,,Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce" (VII Sympozjum on „Quaternary ammonium salts and their application in the economy")
 
More details
Hide details
 
Drewno 2010;53(184)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top