Z badań nad składem chemicznym obiektów drewnianych z kopalni soli w Wieliczce (Study on chemical composition of wooden objects from the salt mine in Wieliczka)
 
More details
Hide details
 
Drewno 2008;51(180)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top