Zabezpieczanie drewna brzozy przed działaniem światła przez zastosowanie mikrotonizowanej bieli tytanowej w lakierze wodorozcieńczalnym
 
More details
Hide details
 
Drewno 2008;51(179)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top