Zarządzanie i marketing w polskim przemyśle tartacznym (Management and marketing in the Polish saw-milling industry)
 
More details
Hide details
 
Drewno 2009;52(181)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top