„Drewno – materiał XXI wieku” Jubileuszowa XXV międzynarodowa konferencja naukowa („Wood – material of the 21st century” The 25th jubilee international scientific conference)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2012-06-30
 
 
Drewno 2012;55(187)
 
eISSN:2956-9141
Journals System - logo
Scroll to top